مَنْسَکا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«مناسک» از مادّه «نُسُک» جمع «منسک» به معناى مطلق عبادت است، و در اینجا ممکن است تمام برنامه هاى دینى و الهى را شامل شود.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...