مَلْجَإ

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

پناه بردن. «لَجَأ اِلَى الْحِصْنِ: لاذَبِهِ» ملجاء به معنى پناهگاه است [توبه:118]. و دانستند از خدا جز به سوى او پناهگاهى نيست. ايضاً [توبه:57]. [شورى:47]. اين كلمه فقط سه بار در قرآن يافته است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...