مَفَازا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«مَفاز» «اسم مکان» یا «مصدر میمى» از مادّه «فوز» به معناى «رسیدن به خیر و نیکى توأم با سلامت» است، و به معناى نجات و پیروزى که لازمه این معناست نیز آمده، و با توجّه به این که «مَفازاً» به صورت نکره ذکر شده، اشاره به پیروزى عظیم و رسیدن به خیر و سعادت بزرگى است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...