مَعَاشا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«مَعاش» ممکن است «اسم زمان» یا «اسم مکان» به معناى زمان و مکان زندگى و نیز ممکن است مصدر میمى باشد، و در این صورت محذوفى دارد و در تقدیر «سبباً لمعاشکم» بوده است.

ضمناً «معاش» از مادّه «عیش» به معناى زندگى است و تفاوتش با حیات این است که: حیات بر خداوند و فرشتگان نیز اطلاق مى شود، اما «عیش» مخصوص زندگى انسان و حیوان است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...