مَعَاذِيرَه

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«مَعاذِیر» جمع «معذرت»، در اصل به معناى پیدا کردن چیزى است که آثار گناه را از بین ببرد که گاهى عذر واقعى است، و گاه صورى و ظاهرى. بعضى نیز گفته اند: «مَعاذِیر» جمع «معذار» به معناى پرده و پوشش است، طبق این تفسیر معناى آیه چنین مى شود: انسان بر خویشتن آگاهى دارد هر چند پرده ها بر اعمال خود بیفکند، و کارهاى خویش را مستور دارد،ولى تفسیر اوّل مناسب تر است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...