مَرْقُوم

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«مَرْقُوم» از مادّه «رقم» (بر وزن زخم) به معناى خط درشت است، و از آنجا که خطوط درشت و روشن خالى از ابهام است، ممکن است این تعبیر اشاره به قطعى بودن و خالى از ابهام بودن باشد، چیزى که نه هرگز محو مى شود و نه فراموش مى گردد.(

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...