مَثْوَى

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«مَثْوىً» از مادّه «ثواء» به معناى اقامت توأم با استمرار و موقعیت، مقام و منزلت آمده است; بنابراین «مَثْوىً» در سوره «زمر» به معناى جایگاه همیشگى و دائمى است.

و از مادّه «ثَوى» (بر وزن هَوى) به معناى قرارگاه و محل استقرار است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...