مَثَابَة

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«مَثابَة» در اصل از مادّه «ثوب» به معناى بازگشت چیزى به حالت نخستین است، و از آنجا که خانه کعبه مرکزى بوده است براى موحدان، که هر سال به سوى آن رو مى آوردند، نه تنها از نظر جسمانى که از نظر روحانى نیز بازگشت به توحید و فطرتِ نخستین مى کردند، از این رو به عنوان «مثابه» معرفى شده است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...