مَتْرَبَة

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«مَتْرَبَة» مصدر میمى از مادّه «ترب» (بر وزن طرب) در اصل از «تراب» به معناى «خاک» گرفته شده و به کسى مى گویند که بر اثر شدت فقر، خاک نشین شده است; باز در اینجا تأکید روى این گونه مسکین ها به خاطر اولویت آنها است و الاّ اطعام همه مسکینان از اعمال حسنه است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...