مَتَابا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«مَتاب» از مادّه «تَوب» مصدر میمى به معناى «توبه» است، و چون در اینجا مفعول مطلق است تأکید را مى رساند.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...