لَوّوْا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«لَوَّوا» از مادّه «لىّ» در اصل به معناى «تابیدن طناب» است، و به همین مناسبت، به معناى برگرداندن سر و یا تکان دادن سر، نیز آمده است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

لَىّ به معنى تابيدن است «لَوَى الْحَبْلَ» يعنى ريسمان را تابيد «لَوَى يَدَهُ - لَوى رَأْسِهِ وَ بِرَأسِهِ» يعنى دستش و سرش را چرخاند. [منافقون:5].چون به منافقان گفته شود بياييد تا رسول خدا بر شما استغفار كند سرشان را از روى تكبّر مى‏چرخانند... [نساء:135]. راغب گويد: «لَوى لِسانَهُ بِكَذا» كنايه است از كذب و دروغسازى. ظاهراً مراد از «تَلْوُوا» در آيه همين است يعنى: اگر در شهادت دروغ گفتيد يا از اداى آن سرباز زديد خدا از آنچه مى‏كنيد با خبر است. در مجمع فرموده: به قولى معناى تَلْوُوا تبديل شهادت و تُعْرِضُوا كتمان آن است چنانكه از امام باقر«عليه السلام» نقل شده. ايضاً آيه [آل عمران:78]. يعنى گروهى از آنها زبانهاى خويش را به خواندن كتاب مى‏گردانند تا شما مسلمانان آن را تورات بپنداريد حال آنكه از تورات نيست. [آل عمران:153]. آنگاه كه فرار مى‏كرديد و به كسى توجّه نمى‏نموديد يعنى سرگردانده و به كسى نگاه نمى‏كرديد. [نساء:46]. براى گرداندن زبانشان در باطل و تحريف كلام و براى طعن بدين.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...