لَذّة

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

لَذاذو لَذاذَة يعنى مورد اشتها و ميل «لَذَّ الشَّيْىُ لَذاذاً: صارَشَهِيّاً» لَذ و لذيذ وصف آن است. [زخرف:71]. در بهشت هست هر چه دلها آرزو كند و ديدگان محظوظ شود و لذت برد. [محمّد:15]. لَذَّة به معنى لذيذ است يعنى نهرهايى از خمر كه لذيذ است براى نوشندگان.ايضاً [صافات:46]. كه به معنى لذيذ است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...