قُطُوفُهَا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«قُطُوفُ» جمع «قطف» (بر وزن حزب) به معناى میوه چیده شده است، و گاه به معناى میوه اى که آمادّه چیدن است، نیز آمده. یا جمع «قَطف» (بر وزن حذف) است که اولى معناى وصفى دارد، و دومى معناى مصدرى، و به معناى میوه هاى چیده شده، یا چیدن میوه است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

چيدن. «قَطَفَ الثَّمَرَةَ قَطَفْاً: جَناهُ وَ جَمَعَهُ». [حاقة:23-22]. قطوف جمع قطف (به كسرقاف) است و آن به معنى مقطوف (ثمره چيده شده) مى‏باشد اقرب الموارد گويد: خوشه را در وقت چيده شدن قطف گوينديعنى:در بهشتى والا كه ميوه‏هاى آن به اهل تناول نزديك است و در اختيار آنهاست. [انسان:14]. ميوه‏هاى آن رام و در اختيار خورنده است .


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...