قَوْسَيْن

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

ذراع. كمان. آن در اصل به معنى اندازه‏گيرى است «قاسَ الشَّىْ‏ءَ بِغَيْرِهِ قَوْساً: قَدَّرَهُ عَلى مِثالِهِ» سپس از جمله معانى آن كمان (تير اندازى) و ذراع است چنانكه در قاموس و اقرب به اين تعبير «اَلْقَوْسُ اَلذِّراعُ لِاَنَّهِ يَقاسُ بِهِ» است در تفسير خازن نيز آمده و در «قاب»از مجمع نقل شد و آن اختيار ابن مسعود است. [نجم:9]. مراد از قوسين درآيه دو ذراع يا دو كمان است و در صورت دوم ظاهراً فاصله دو سركمان مراد است. اين كلمه فقط يكبار در قرآن آمده است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...