فَدَمْدَم

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«دَمْدَمَ» از مادّه «دمدمة»، گاه، به معناى هلاک کردن آمده، گاه، به عذاب و مجازات کامل، گاه، به معناى کوبیدن و نرم کردن، گاه، به معناى ریشه کن ساختن و گاه، به معناى خشم و غضب نمودن و یا احاطه کردن و فراگیر شدن. و همه این معانى در آیه مورد بحث صادق است; چرا که این عذاب گسترده، از خشم الهى سرچشمه مى گرفت و همه آنها را در هم کوبید و نرم کرد و ریشه کن ساخت.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[شمس:14] در صحاح مى‏گويد «دَمْدَمْتُ الشَّى‏ءَ» يعنى آن را به زمين چسباندم قاموس دمدمه را غضب معنى كرده و در كشّاف گويد «اَطْبَقَ عَلَيْهِمُ الْعَذابَ» و خلاصه اگر دمدمه به معنى غضب باشد معنى آيه چنين مى‏شود: خدا بر آنها به سبب گناهشان خشم گرفت و ديارشان را با زمين يكسان كرد، اين معنى قريب به نظر مى‏آيد. اين كلمه در كلام اللّه فقط يكبار آمده است .


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...