فَتِيلا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«فَتِیل» در لغت به معناى رشته بسیار باریکى است که در شکاف هسته خرما به چشم مى خورد و کنایه از چیزهاى بسیار کوچک است، و اصل آن از مادّه «فَتْل» به معناى تابیدن است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

تابيدن. فتيل تابيده راغب گويد چيز نخ مانند را كه در شيار هسته خرماست فتيل گويند كه به تابيده شبيه است. ايضاً فتيل نخى يا چركى است كه ميان دو انگشت آن را مى‏تابى چنانكه راغب گفته. «وَ لايُظْلَمُونَ فَتيلاً» اين لفظ سه بار در قرآن آمده [نساء:49-77]. [اسراء:71]. آن را در آيه ليف شيار هسته خرما و چركى كه ميان دو انگشت گردانده شود گفته‏اند در مفردات گفته: شى‏ء حقير را بدان مثل زنند.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...