فَتَاب

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

جمله «تابَ عَلَیْکُم» را غالب مفسران به معناى «تخفیف این تکلیف» ذکر کرده اند، نه به معناى «توبه از گناه». اما این احتمال نیز وجود دارد که وقتى حکم وجوب برداشته شود، گناهى صورت نمى پذیرد، و در نتیجه همچون آمرزش الهى خواهد بود.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...