فَاسْتَفْتِهِم

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«اِسْتَفْتِهِم» از مادّه «اِسْتِفْتاء» در اصل، به معناى مطالبه اخبار جدید است; و این که به نوجوان «فَتى» گفته مى شود نیز به خاطر تازگى جسم و روح او است. این تعبیر، اشاره به این است که اگر به راستى آنها آفرینش خود را مهم تر و محکم تر از آفرینش آسمان و فرشتگان مى دانند،مطلب جدید و بى سابقه اى مى گویند. «اِسْتِفْتاء» در اصل از «فتوا» گرفته شده که به معناى جواب مسائل مشکله است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...