غُلْبا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«غُلْب» (بر وزن قفل) جمع «اغلب» و «غلباء» به معناى گردن کلفت است، و در اصل از مادّه «غلبه» گرفته شده که در اینجا به معناى درختان بلند و تنومند است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(بر وزن قفل) جمع غلباء است و غلباء به معنى باغ انبوه است در اقرب الموارد گويد: «الغلباء: الحديقه المتكاثفة» راغب گفته: اغلب مرد گردن كلفت و غلباء زن گردن كلفت است و غلباء به معنى باغ انبوه از آن گرفته شده [عبس:29-31]. زيتون، درخت خرما، باغ‏هاى انبوه، ميوه و چراگاه رويانديم. اين لفظ در قرآن فقط يكبار يافته است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...