عِنْدَنَا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

تعبیر «عِنْدَنَا» (نزد ما) تعبیرى بسیار پر معناى است، اشاره به این که برگزیدگى و نیکى آنها نزد مردم نیست که گاه در ارزیابى هاى خود انواع مسامحه و چشم پوشى را روا مى دارند، بلکه توصیف آنها به این دو وصف، نزد ما محقق بوده که با دقت تمام و ارزیابى ظاهر و باطن آنها، انجام گرفته است.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...