عَمِيق

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«عمیق» از مادّه «عُمْق» در اینجا به معناى دور است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[حج:27]. عمق در اصل به معنى گودى است «بِئْرعَميق» چاهى است كه ژرف و عميق باشد. در راه دور نيز به كار رفته، مراد از فّج عميق راه دور است «عمق الطريق و المكان:بعد و طال» اين كلمه فقط يكبار در قرآن مجيد يافته است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...