عَزّرُوه

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«عَزَّرُوه» از مادّه «تعزیر» به معناى حمایت و یارى کردن آمیخته با احترام و بزرگداشت است.

بعضى گفته اند که اصل آن به معناى، «منع و جلوگیرى» است، اگر جلوگیرى از دشمن باشد، مفهوم آن یارى کردن است، و اگر جلوگیرى از گناه باشد، مفهوم آن مجازات و تنبیه است، و لذا به مجازات هاى خفیف «تعزیر» مى گویند.

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...