عَجَبا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

تعجّب‏آور. [هود:72]،[ق:2]. راغب گويد: به چيزى كه نظير آن معروف نيست گويند: عجيب. اين سخن در آيه اول كاملاً صادق است. * [جن:1]. عجب در آيه مصدر است به معنى عجيب گوئى مراد جّن آن بود كه قرآن عجيبى است و نظيرش معهود نمى‏باشد عجب در آيات زير نيز به معنى عجيب است: [كهف:9]، [كهف:63]. و چون مصدر است لذا در آيه اول جمع نيامده است چنانكه در «سمع» گفته‏ايم. و شايد در معنى «ذات عجب» باشد.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...