ضَلّوا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«ضَلُّوا» از مادّه «ضَلال» است. مفسران براى «ضَلُّوا» در اینجا دو معنا گفته اند: بعضى آن را به معناى «ضاعوا» و «هلکوا» گرفته اند، و بعضى به معناى «غابوا» چنان که مى گوئیم «ضلت الدابة» یعنى «غابت فلم یُعرَف مکانها».

ریشه کلمه


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...