صَوّرَکُم

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

صورت به معنى شكل است جمع آن صور (بر وزن صرد) است. تصوير: صورت دادن و شكل دادن مى‏باشد. [غافر:64]. يعنى شما را تصوير كرد و شكل‏هايتان را نيكو قرار داد. تصوير آدمى در رحم مادران انجام مى‏گيرد [آل عمران:6]. سلّولى كه بشر از آن بوجود مى‏آيد حيوان ساده‏اى است به شكل زالو كه اصلاً شباهت به انسان ندارد سپس به تدريج در اثر مشيّت و نظم خدائى به صورت پسر يا دختر مى‏آيد و آن چيز ساده به موجودى زيبا و موزون مبدل مى‏شود. [اعراف:11]. يعنى شما را اندازه گرفتيم سپس صورت داديم. مصوّر: صورت دهنده. از اسماء حسنى است [حشر:24]. تصوير خدائى فقط به انسان اختصاص ندارد بلكه شامل تمام موجودات است و دقائق تصوير در همه مخلوقات سارى و هويدا است.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...