شَيْخ

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

ریشه کلمه

قاموس قرآن

پير. به قولى از پنجاه و به قولى از پنجاه و يك تا عمر آخر عمر است و به قولى تا هشتاد است (اقرب) [يوسف:78]. جمع آن در قرآن شيوخ آمده [غافر:67].


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...