سِجّين

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«سِجِّیْن» از مادّه «سجن» به معناى «زندان و حبس» گرفته شده، و معانى مختلفى دارد: زندان سخت و شدید، هر موجود صلب و محکم، وادى بسیار هولناکى در قعر جهنم، محلى که نامه هاى اعمال بدکاران در آنجا گذارده مى شود، و آتش دوزخ.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

[مطفّفين:7-9] از اين سه آيه بدست مى‏آيد كه سجّين هم ظرف متاب فاجران و هم كتاب مرقومى است اين سخن بنابر تجسم بنابر تجسم عمل چنين است: اعمال گناهكاران مجسّم شده در محلى قرار مى‏گيرد و سجّين از آن اعمال تشكيل مى‏شود و لذا مى‏شود گفت كه سجّين همان جهنم است و چون اعمال خود سجنى براى مجرمين است بدين جهت سجّين ناميده شده و زيادت حروف در آن روشن كننده شدت زندان است چنانكه گفته‏اند. مقابل سجّين علّيين است كه فرموده [مطفّفين:18-20]و


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...