سَرَبا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«سَرَب» (بر وزن جَرَب) به گونه اى که «راغب» در «مفردات» گوید، به معناى راه رفتن در سراشیبى است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

(به فتح س - ر) رفتن در سرازير و نيز محل سرازير چنانكه راغب گفته است [كهف:61]. ظاهراً سرب مصدر و تميز است يعنى: ماهى خود را فراموش كردند پس راه خويش را سرازيز به دريا پيش گرفت (به طور سرازيرى رفت). سارب: راه رونده [رعد:10] در علم خدا مساوى است آنكه پنهانى سخن گويد و آنكه آشمار و آنكه در شب پنهان مى‏شود و در روز روشن راه مى‏رود. راغب گويد «السارب: الذاهب فى سربه‏اى طريقه» گوئى يك نوع آسانى و راحت رفتن در آن ملحوظ است كه سرازيرى در معنى اوّلى آن قيد شده.


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...