زُرْتُم

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

آیات شامل این کلمه

«زُرْتُم» از مادّه «زیارة» و «زَوْر» (بر وزن قول) در اصل، به معناى قسمت بالاى سینه است; سپس به معناى ملاقات کردن و روبرو شدن به کار رفته است. «زَوَر» (بر وزن سفر) به معناى کج شدن قسمت بالاى سینه است، و از آنجا که دروغ نوعى انحراف از حق است، به آن، «زُور» (بر وزن کور) اطلاق مى شود.

«زَوَر» (بر وزن سفر) به معناى کج شدن قسمت بالاى سینه است.

ریشه کلمه

قاموس قرآن

به فتح (ز) قصد. ميل. از اقرب الموارد روشن مى‏شود كه زور از باب نصر ينصر به معنى قصد است و زيارت نيز از آن است مثل [تكاثر:2]. و از باب علم يعلم و كرم يكرم به معنى ميل و انحراف است مثل [كهف:17]. يعنى مى‏بينى آفتاب را از غار آنها به طرف شمال ميل مى‏كند و زور به ضم (ز) به معنى دروغ است [فرقان:4]. ولى راغب گويد: زور به فتح (ز) بالاى سينه است «زُرْتُ فُلاناً» او را زيارت كردم يعنى با سينه خود وى را ملاقات نمودم و نيز زور به فتح (ز) ميل و انحراف با سينه است و ازور كسى است كه سينه‏اش مايل و كج باشد و «تَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ» يعنى ميل مى‏كرد...و بئر زوراء چاهى است كه كج كنده باشند و به دروغ زور به ضمّ (ز) گفته‏اند كه از جهت خود (كه راستى است) منحرف است فرمود: «ظُلْماً وَزُوراً». * [حج:30]. زور چنانكه از راغب و اقرب نقل شد و طبرسى و جوهرى و غيره گفته‏اند به معنى كذب است ولى ظاهراً مراد قول منحرف از حق و قول باطل است اعم از آنكه دروغ باشد يا غير آن و از رديف اوثان و قول زور بدست مى‏آيد كه سخن باطل از نظر قرآن چنان كار زشتى است كه در رديف بت و بت پرستى است . از آيه [فرقان:4]. روشن مى‏شود كه گفتار ظالمانه زور است .


کلمات نزدیک مکانی

تکرار در هر سال نزول

در حال بارگیری...