ریشه کيد

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۳۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

حيله. تدبير. راغب مى‏گويد: كيد نوعى حيله است گاهى مذموم و گاهى ممدوح باشد هر چند در مذموم بيشتر است همينطور است استدراج و مكر كه گاهى ممدوح باشند. نگارنده گويد: بهتر است آنرا در صورت ممدوح بودن تدبير معنى كنيم مثل [يوسف:76]. اين چنين تدبير كرديم براى يوسف. [طارق:16-15]. كيد اول كه در باره كفار است مذموم و دومى كه در باره خداست ممدوح است: آن‏ها حيله مى‏كنند حيله‏اى و من در مقابلشان تدبير مى‏كنم تدبيرى - در باره كيد بعد از كيد كه بخدا نسبت داده شده رجوع شود به «مكر». [انبیاء:57]. بخدا حيله و تدبيرى درباره بتهايتان مى‏كنم. در آيات [نساء:76]. [صافات:98]. و نظائر آن به معنى كيد مذموم است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
کَيْدُهُمْ‌ ۲
کَيْدَ ۲
کَيْدِي‌ ۲
کِيدُونِ‌ ۱
کَيْدِ ۱
فَکِيدُونِي‌ ۱
فَيَکِيدُوا ۱
کَيْداً ۶
کَيْدِکُنَ‌ ۱
کَيْدَکُنَ‌ ۱
کَيْدَهُنَ‌ ۲
بِکَيْدِهِنَ‌ ۱
کِدْنَا ۱
کَيْدَهُ‌ ۱
کَيْدَکُمْ‌ ۱
کَيْدُ ۳
لَأَکِيدَنَ‌ ۱
کَيْدُهُ‌ ۱
الْمَکِيدُونَ‌ ۱
کَيْدٌ ۱
فَکِيدُونِ‌ ۱
يَکِيدُونَ‌ ۱
أَکِيدُ ۱
کَيْدَهُمْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط