ریشه کان

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۴۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
کَأَنَّهُمْ‌ ۱۱
کَأَنْ‌ ۹
فَکَأَنَّمَا ۳
کَأَنَّمَا ۳
کَأَنَّهُ‌ ۵
کَأَنَّکَ‌ ۱
کَأَنَّهَا ۳
وَيْکَأَنَ‌ ۱
وَيْکَأَنَّهُ‌ ۱
کَأَنَ‌ ۱
کَأَنَّهُنَ‌ ۲

ریشه‌های مرتبط