ریشه يا

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۳۶۱(بار)

لیست کلمات مشتق شدهقاموس قرآن

حرف ندا است براى بعيد، حقيقتا بعيد باشد يا حكما، به قولى مشترك است ميان قريب و بعيد (از اقرب الموارد) [احزاب:13]. اى اهل يثرب در اينجاماندن روا نيست برگرديد. [حج:1].

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
يَا ۳۶۱

ریشه‌های مرتبط