ریشه نظر

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۱۲۹(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

نگاه كردن. گاهى مراد از آن تدبر و تأمل و دقت است و گاهى مراد معرفت حاصله بعد از فحص و تأمل است (راغب) [توبه:127]. مراد نگاه عادى است [حشر:18]. مراد تأمل و دقت است يعنى هر نفس تأمل كند براى فردا چه از پيش فرستاده است همچنين اياتى از قبيل [غاشيه:17]. [اعراف:185]. *** آيه‏اى است راجع به نظر خدا نسبت به بندگان [آل عمران:77]. مراد از آن رحمت است يعنى خدا با آنها سخن نگويد و به آنها رحم نمى‏كند راغب گويدمراد از آن احسان و افاضه نعمت است طبرسى فرموده: آيه دلالت دارد بر آنكه «نظر» چون با حرف الى متعدى شود معنى رؤيت نمى‏دهد ولى در كتب لغت «نظراليه» را به معنى نگاه كردن گفته‏اند در آيه [بقره:104]. نيز مراد رحمت و مراعات حال است. *** نظر به معنى انتظار آيد «نَظَرَ الشَّىْ‏ءَ: اِنْتَظَرَهُ» [ص:15]. اينها منتظر نيستند مگر به يك صيحه. [فاطر:43]. پس آيا جز طريقه پيشينيان را انتظار دارند. [سجده:30]. *** انظار به معنى مهلت دادن و تأخير انداختن است كه نوعى انتظار و نگاه كردن مى‏باشد [هود:55]. همگى به من حيله كنيد و مهلتم ندهيد. [اعراف:14]. گفت تا روزيكه مردم برانگيخته شوند مهلتم بده. [نحل:85]. عذاب از آنها كم نمى‏شود و مهلت داده نمى‏شوند. نَظِرَة: (به فتح اول وكسر دوم) نيز به معنى تأخير و امهال است [بقره:280]. اگر قرضدار در تنگى باشد پس وظيفه مهلت دادن است تا وسعت يافتن.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
تَنْظُرُونَ‌ ۴
النَّاظِرِينَ‌ ۱
انْظُرْنَا ۲
يُنْظَرُونَ‌ ۶
يَنْظُرُونَ‌ ۱۹
فَانْظُرْ ۱۳
انْظُرْ ۱۳
فَنَظِرَةٌ ۱
يَنْظُرُ ۴
فَانْظُروا ۱
انْظُرُوا ۴
انْتَظِرُوا ۲
مُنْتَظِرُونَ‌ ۳
أَنْظِرْنِي‌ ۱
الْمُنْظَرِينَ‌ ۳
فَانْتَظِرُوا ۳
الْمُنْتَظِرِينَ‌ ۳
لِلنَّاظِرِينَ‌ ۳
فَيَنْظُرَ ۱
أَنْظُرْ ۱
يَنْظُرُوا ۲
تُنْظِرُونِ‌ ۳
نَظَرَ ۳
لِنَنْظُرَ ۱
يَنْتَظِرُونَ‌ ۱
فَيَنْظُرُوا ۶
مُنْظَرِينَ‌ ۲
فَأَنْظِرْنِي‌ ۲
فَانْظُرُوا ۴
فَلْيَنْظُرْ ۲
مُنْظَرُونَ‌ ۱
سَنَنْظُرُ ۱
فَانْظُرِي‌ ۱
فَنَاظِرَةٌ ۱
نَنْظُرْ ۱
انْتَظِرْ ۱
يَنْتَظِرُ ۱
نَاظِرِينَ‌ ۱
فَنَظَرَ ۱
نَظْرَةً ۱
انْظُرُونَا ۱
لْتَنْظُرْ ۱
نَاظِرَةٌ ۱
فَلْيَنْظُرِ ۲

ریشه‌های مرتبط