ریشه مسک

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۲۷(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

مسك و امساك به معنى گرفتن و نگاه داشتن است ايضا تمسيك كه به معنى گرفتن و چنگ زدن است. بخل را از آن امساك گويند كه منع كردن و نگاه داشتن مال از ديگران است. [اعراف:170]. آنانكه به كتاب خدا چنگ مى‏زنند و آن را حفظ كرده و به آن عمل مى‏كنند و نماز بپا دارند ما اجر مصلحان را تباه نمى‏كنيم. [ملك:21]. يا كيست آن‏كه به شماروزى دهد اگر خدا روزى خود را منع كند. [ممتحنه:10]. علقه‏هاى زنان كافر را نگاه نداريد زنان كافر را رها كنيد مراد از «عصم» زوجيت‏ها است رجوع شود به «عصم». استمساك: به معنى چنگ زدن و قصد نگاه داشتن است.[زخرف:43]. به آنچه بتو وحى شد چنگ بزن. * [مطفّفين:26]. مسك به معنى مشك است كه عطر مخصوصى است متخذ از آهو. و آن در آيه نكره است و نمى‏شود مثل مشك در دنيا باشد معنى آيه در «ختم» ديده شود.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
فَإِمْسَاکٌ‌ ۱
فَأَمْسِکُوهُنَ‌ ۳
تُمْسِکُوهُنَ‌ ۱
اسْتَمْسَکَ‌ ۲
أَمْسَکْنَ‌ ۱
يُمَسِّکُونَ‌ ۱
يُمْسِکُهُ‌ ۱
يُمْسِکُهُنَ‌ ۲
لَأَمْسَکْتُمْ‌ ۱
يُمْسِکُ‌ ۲
أَمْسِکْ‌ ۲
مُمْسِکَ‌ ۱
يُمْسِکْ‌ ۱
أَمْسَکَهُمَا ۱
مُمْسِکَاتُ‌ ۱
فَيُمْسِکُ‌ ۱
مُسْتَمْسِکُونَ‌ ۱
فَاسْتَمْسِکْ‌ ۱
تُمْسِکُوا ۱
أَمْسَکَ‌ ۱
مِسْکٌ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط