ریشه متع

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۷۰(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
مَتَاعٌ‌ ۱۰
فَأُمَتِّعُهُ‌ ۱
تَمَتَّعَ‌ ۱
مَتِّعُوهُنَ‌ ۱
مَتَاعاً ۱۰
مَتَاعُ‌ ۶
اسْتَمْتَعْتُمْ‌ ۲
أَمْتِعَتِکُمْ‌ ۱
اسْتَمْتَعَ‌ ۲
فَاسْتَمْتَعُوا ۱
فَاسْتَمْتَعْتُمْ‌ ۱
مَتَاعَ‌ ۲
مَتَّعْنَاهُمْ‌ ۲
يُمَتِّعْکُمْ‌ ۱
سَنُمَتِّعُهُمْ‌ ۱
تَمَتَّعُوا ۴
مَتَاعِنَا ۱
مَتَاعَهُمْ‌ ۱
مَتَاعَنَا ۱
مَتَاعٍ‌ ۱
يَتَمَتَّعُوا ۱
مَتَّعْنَا ۳
فَتَمَتَّعُوا ۲
مَتَّعْتَهُمْ‌ ۱
يُمَتَّعُونَ‌ ۱
فَمَتَاعُ‌ ۲
مَتَّعْنَاهُ‌ ۱
لِيَتَمَتَّعُوا ۱
نُمَتِّعُهُمْ‌ ۱
تُمَتَّعُونَ‌ ۱
أُمَتِّعْکُنَ‌ ۱
فَمَتِّعُوهُنَ‌ ۱
فَمَتَّعْنَاهُمْ‌ ۱
تَمَتَّعْ‌ ۱
مَتَّعْتُ‌ ۱
يَتَمَتَّعُونَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط