ریشه لن

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۱۰۶(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

حرف نصب و نفى واستقبال است [بقره:120]. يهود ونصارى هرگز از تو راضى نباشند تا مگر از دينشان پيروى كنى. در قاموس مى‏گويد: آن براى نفى ابد است نه تاكيد نفى: چنانكه زمخشرى گفته، اگر براى ابد بود لفظ «اليوم» در آيه [مريم:26]. نمى‏آمد و اگر براى تأكيد بود لفظ «ابد» در [بقره:95]. تكرار مى‏شد و اصل عدم تكرار است. در اقرب الموارد چيزى در اين باره نفياً و اثباتاً نقل نكرده است ولى طبرسى ذيل [اعراف:143]. فرموده لن نفى ابد است چنانكه فرموده «وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَداً» «لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً»، به نظر مى‏آيد قول قاموس ضعيف است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
لَنْ‌ ۸۲
فَلَنْ‌ ۲۲
أَلَّنْ‌ ۲

ریشه‌های مرتبط