ریشه لسن

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه لسن‌)
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۲۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
أَلْسِنَتَهُمْ‌ ۲
بِأَلْسِنَتِهِمْ‌ ۲
لِسَانِ‌ ۱
بِلِسَانِ‌ ۱
أَلْسِنَتُهُمُ‌ ۱
لِسَانُ‌ ۱
لِسَانٌ‌ ۱
أَلْسِنَتُکُمُ‌ ۱
لِسَانَ‌ ۲
بِلِسَانِکَ‌ ۲
لِسَانِي‌ ۲
بِأَلْسِنَتِکُمْ‌ ۱
أَلْسِنَتُهُمْ‌ ۱
بِلِسَانٍ‌ ۱
لِسَاناً ۳
أَلْسِنَتِکُمْ‌ ۱
بِأَلْسِنَةٍ ۱
لِسَانَکَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط