ریشه لبث

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۳۱(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

توقف. اقامت. «لَبِثَ بِالْمَكانِ لَبْثاً: مَكَثَ و اَقامَ» راغب ملازمت نيز قيد كرده. [هود:69]. درنگ نكرد تا گوساله بريانى آورد. [شعراء:18]. از زندگيت سالهائى در ميان ما ماندى. [نباء:23]. ماندگانند در آن روزگارانى. تلبث نيز به معنى توقف است [احزاب:14].

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
لَبِثْتَ‌ ۳
لَبِثْتُ‌ ۲
يَلْبَثُوا ۳
لَبِثَ‌ ۱
فَلَبِثَ‌ ۲
لَبِثْتُمْ‌ ۸
يَلْبَثُونَ‌ ۱
لَبِثُوا ۵
لَبِثْنَا ۲
فَلَبِثْتَ‌ ۱
تَلَبَّثُوا ۱
لَلَبِثَ‌ ۱
لاَبِثِينَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط