ریشه قطع

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۳۶(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

به فتح قاف بريدن. اعم از آنكه محسوس باشد مثل [مائده:38]. يا معقول مثل [بقره:27]. به راه رفتن قطع طريق مى‏گويند گويى راه ممتد در اثر راه رفتن قطعه قطعه مى‏شود[توبه:121]. * [عنكبوت:29]. آيه در باره قوم لوط «عليه السلام» است ظاهراً مراد از قطع سبيل قطع تناسل است كه آنها با توجه به لواط و اعراض از زنان راه تناسل را قطع مى‏كردند، به قولى مراد قطع راه مسافرين و منع عبور آنهاست ولی معنى اول موافق سياق است. تقطيع: براى كثرت و مبالغه است [مائده:33]. * [نمل:32]. قطع امر تصميم در باره آن يعنى من به كارى تصميم نمى‏گيرم تا شما حاضر باشيد.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
يَقْطَعُونَ‌ ۳
تَقَطَّعَتْ‌ ۱
لِيَقْطَعَ‌ ۱
تُقَطَّعَ‌ ۱
فَاقْطَعُوا ۱
فَقُطِعَ‌ ۱
تَقَطَّعَ‌ ۲
قَطَعْنَا ۱
لَأُقَطِّعَنَ‌ ۲
قَطَّعْنَاهُمُ‌ ۱
قَطَّعْنَاهُمْ‌ ۱
يَقْطَعَ‌ ۱
قِطَعاً ۱
بِقِطْعٍ‌ ۲
قَطَّعْنَ‌ ۲
قِطَعٌ‌ ۱
قُطِّعَتْ‌ ۲
مَقْطُوعٌ‌ ۱
فَلَأُقَطِّعَنَ‌ ۱
تَقَطَّعُوا ۱
لْيَقْطَعْ‌ ۱
فَتَقَطَّعُوا ۱
قَاطِعَةً ۱
تَقْطَعُونَ‌ ۱
فَقَطَّعَ‌ ۱
تُقَطِّعُوا ۱
مَقْطُوعَةٍ ۱
قَطَعْتُمْ‌ ۱
لَقَطَعْنَا ۱

ریشه‌های مرتبط