ریشه قطر

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

(بضم قاف) كنار و طرف. جمع آن اقطار است [رحمن:33]. اگر توانستيد از اطراف آسمانها نفوذ كنيد، نفوذ كنيد ايضاً آيه 14 ،احزاب مفرد آن در قرآن نيامده است .


(به كسر قاف) مس مذاب در قاموس و مفردات و اقرب آمده: [كهف:69]. چون آن را گداخت گفت مس گداخته بياوريد تا بر آن بريزيم طبرسى از ابوعبيده آهن مذاب نقل كرده و گويد علت تسميه قلع مذاب و آهن مذاب به قطر تقاطر آنهاست به هنگام مذاب شدن و آن را در آيه، آهن يا روى يا مس مذاب گفته است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
قَطِرَانٍ‌ ۱
قِطْراً ۱
أَقْطَارِهَا ۱
الْقِطْرِ ۱
أَقْطَارِ ۱

ریشه‌های مرتبط