ریشه قرر

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۳۸(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
مُسْتَقَرٌّ ۳
أَقْرَرْتُمْ‌ ۲
أَقْرَرْنَا ۱
فَمُسْتَقَرٌّ ۱
اسْتَقَرَّ ۱
مُسْتَقَرَّهَا ۱
قَرَارٍ ۴
الْقَرَارُ ۲
قَرِّي‌ ۱
تَقَرَّ ۳
نُقِرُّ ۱
مُسْتَقَرّاً ۳
قُرَّةَ ۱
مُسْتَقِرّاً ۱
قَوَارِيرَ ۲
قَرَاراً ۲
قُرَّةُ ۱
قُرَّةِ ۱
قَرْنَ‌ ۱
لِمُسْتَقَرٍّ ۱
الْقَرَارِ ۱
مُسْتَقِرٌّ ۲
الْمُسْتَقَرُّ ۱
قَوَارِيرَا ۱

ریشه‌های مرتبط