ریشه فعل

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۱۰۸(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

(به فتح اول) كاركردن وبه كسر اول كار. در قاموس گفته: «اَلْفِعْلُ بِالْكَسْرِ حَرَكَةُالْاِنْسانِ...وَ بِالْفَتْحِ مَصْدَرٌ...» همچنين است قول فيومى در مصباح. ولى قرآن اين مطلب را تصديق نمى‏كندو فعل به كسر اول را مصدر بكار برده مثل [انبیاء:73]. عطف «اِقام و ايتاء» بر آن، كه هر دو مصدراند بهترين دليل مصدربودن «فعل» است نه اسم مصدر. فعلة: به فتح اول به معنى دفعه است «كانَتْ مِنْكَ فَعْلَةٌ حَسَنَةُ» از تو يك كار خوبى بود. [شعراء:19]. اين سخن فرعون است به موسى «عليه السلام» مراد از فعلة كشته شدن قبطى است به دست موسى يعنى: و كردى آن كارت را كه كردى حال آن كه بر نعمت ما كافر بودى. فعّال: مبالغه و از اسماء حسنى است و دوبار در قرآن آمده‏است [هود:107]. ايضاً [بروج:16].

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
تَفْعَلُوا ۹
فَافْعَلُوا ۱
يَفْعَلُونَ‌ ۱۵
يَفْعَلُ‌ ۹
يَفْعَلْ‌ ۷
فَعَلْنَ‌ ۲
يَفْعَلُوا ۲
فَعَلُوا ۴
مَفْعُولاً ۶
فَعَلُوهُ‌ ۵
تَفْعَلْ‌ ۱
فَعَلَ‌ ۷
تَفْعَلُوهُ‌ ۱
فَعَلْتَ‌ ۴
نَفْعَلَ‌ ۱
فَعَّالٌ‌ ۲
فَاعِلِينَ‌ ۶
لَفَاعِلُونَ‌ ۱
فَعَلْتُمْ‌ ۲
فَعَلْنَا ۱
تَفْعَلُونَ‌ ۶
لَمَفْعُولاً ۱
فَاعِلٌ‌ ۱
فَعَلْتُهُ‌ ۱
فَعَلَهُ‌ ۱
فِعْلَ‌ ۱
افْعَلُوا ۱
فَاعِلُونَ‌ ۱
فَعْلَتَکَ‌ ۱
فَعَلْتُهَا ۱
فُعِلَ‌ ۱
نَفْعَلُ‌ ۲
افْعَلْ‌ ۱
يُفْعَلُ‌ ۱
يَفْعَلْهُ‌ ۱
يُفْعَلَ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط