ریشه غلل

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۱۶(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
يَغُلَ‌ ۱
يَغْلُلْ‌ ۱
غَلَ‌ ۱
مَغْلُولَةٌ ۱
غُلَّتْ‌ ۱
غِلٍ‌ ۲
الْأَغْلاَلَ‌ ۲
الْأَغْلاَلُ‌ ۲
مَغْلُولَةً ۱
أَغْلاَلاً ۲
غِلاًّ ۱
فَغُلُّوهُ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط