ریشه عنت

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

(بر وزن بشر)مشقّت. در مجمع ذيل آيه 118. آل عمران فرموده: اصل عنت به معنى مشقّت است «عنت الرجل يعنت عنتاً»يعنى بر وى مشقّت وارد شد. [نساء:25]. عنت به معنى مشقّت است مراد از آن ظاهراًمشقّت در صورت عدم نكاح است و اگر «ذلك» اشاره به نكاح باشد معنى اين مى‏شود: نكاح زنان آزاد و كنيز براى كسى است كه بترسد از عدم نكاح به زحمت افتد و به زنا مرتكب شود. [آل عمران:118]. ما در «ما عَنِتُّمْ...»مصدرى است يعنى: از غير مؤمنين همراز مگيريد در افساد شما كوتاهى نمى‏كنند و مشقّت شما را دوست دارند ايضاًدر آيه [توبه:128]. اعنات: به مشقّت انداختن [بقره:220]. اگر خدا مى‏خواست شما را در باره يتيمان به زحمت مى‏انداخت.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
لَأَعْنَتَکُمْ‌ ۱
عَنِتُّمْ‌ ۲
الْعَنَتَ‌ ۱
لَعَنِتُّمْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط