ریشه ظلل

از الکتاب
(تغییرمسیر از ریشه ظلل‌)
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۳۵(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
ظَلَّلْنَا ۲
ظُلَلٍ‌ ۱
ظِلاًّ ۱
ظَلِيلاً ۱
ظُلَّةٌ ۱
ظِلاَلُهُمْ‌ ۱
ظِلُّهَا ۱
فَظَلُّوا ۱
ظِلاَلُهُ‌ ۱
ظَلَ‌ ۲
ظِلاَلاً ۱
ظَلْتَ‌ ۱
الظِّلَ‌ ۱
فَظَلَّتْ‌ ۱
فَنَظَلُ‌ ۱
الظُّلَّةِ ۱
الظِّلِ‌ ۱
لَظَلُّوا ۱
کَالظُّلَلِ‌ ۱
الظِّلُ‌ ۱
ظِلاَلٍ‌ ۲
ظُلَلٌ‌ ۲
فَيَظْلَلْنَ‌ ۱
ظِلٍ‌ ۳
فَظَلْتُمْ‌ ۱
لَضَالُّونَ‌ ۲
ظِلاَلُهَا ۱
ظَلِيلٍ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط