ریشه طوع

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۱۲۹(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

رغبت. ميل. راغب گويد: طوع به معنى انقياد است، طاعت نيز بدان معنى مى‏باشد ليكن بيشتر در فرمانبردارى و اطاعت بكار رود [آل عمران:83].آن كه در آسمانها و زمين است با رغبت يا كراهت به خدا تسليم است. [نور:53]. بگو قسم نخوريد كار جهاد اطاعت شناخته‏اى است. در آيه 81 نساء و 21 سوره محمد نيز «طاعة» خبر مبتداى محذوف است. تطوّع از باب تفعّل به قول راغب تكلّف اطاعت است و در متعارف به معنى تبرّع و انجام كار غير واجب است طبرسى نيز تبرّع به نافله فرموده است ولى به نظرم تحمّل با رغبت بهتر است. [بقره:184]. يعنى هر كه كار خير را به رغبت انجام دهد آن بهتر است. صوعّت در آيه [مائده:30]. از باب تفعيل تفعيل است. و به معنى تسهيل و تزيين است يعنى نفسش قتل برادر را به او آسان كرد. از باب «طاعَ لَهُ الْمَرْتَعُ: اِتَّسَعَ». استطاعت: به معنى قدرت و طلب طاعت است ولى در قرآن پيوسته به معنى قدرت آمده و به قول راغب آن از قدرت اخصّ است. گاهى براى ثقيل بودن تاء آن را حذف مى‏كنند مثل [كهف:97]. ظاهراً اين از طوع به معنى وسعت و آسانى است كه در بالاى نقل شد [آل عمران:97]. * [توبه:79]. آن در اصل متطوّعين به معنى با رغبت دهندگان صدقات است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
تَطَوَّعَ‌ ۲
اسْتَطَاعُوا ۴
يَسْتَطِيعُونَ‌ ۱۵
يَسْتَطِيعُ‌ ۲
أَطَعْنَا ۸
أَطِيعُوا ۱۹
أَطِيعُونِ‌ ۱۱
طَوْعاً ۴
اسْتَطَاعَ‌ ۱
تُطِيعُوا ۵
أَطَاعُونَا ۱
يُطِعِ‌ ۶
يَسْتَطِعْ‌ ۲
أَطَعْنَکُمْ‌ ۱
لِيُطَاعَ‌ ۱
أَطَاعَ‌ ۱
طَاعَةٌ ۳
تَسْتَطِيعُوا ۱
فَطَوَّعَتْ‌ ۱
اسْتَطَعْتَ‌ ۲
تُطِعْ‌ ۴
أَطَعْتُمُوهُمْ‌ ۱
اسْتَطَعْتُمْ‌ ۵
اسْتَطَعْنَا ۱
يُطِيعُونَ‌ ۱
الْمُطَّوِّعِينَ‌ ۱
اسْتَطَعْتُ‌ ۱
تَسْتَطِيعَ‌ ۴
تَسْتَطِعْ‌ ۱
تَسْطِعْ‌ ۱
اسْطَاعُوا ۱
أَطَعْتُمْ‌ ۱
تُطِيعُوهُ‌ ۱
تَسْتَطِيعُونَ‌ ۱
تُطِعِ‌ ۴
تُطِعْهُمَا ۲
أَطِعْنَ‌ ۱
يُطَاعُ‌ ۱
طَائِعِينَ‌ ۱
فَأَطَاعُوهُ‌ ۱
سَنُطِيعُکُمْ‌ ۱
يُطِيعُکُمْ‌ ۱
نُطِيعُ‌ ۱
مُطَاعٍ‌ ۱
تُطِعْهُ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط