ریشه صحب

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۹۷(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

رفاقت. ملازمت. صاحب يعنى رفيق ملازم. راغب گويد آن در عرف زياد باشد. [يوسف:39]، [جنّ:3]. مراد از صاحبه زن است [نجم:2] و منظور از صاحب رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم است [انبياء:43]. بتها به خويشتن يارى نتوانند و از طرف ما هم يارى كرده نمى‏شوند. اصحاب: جمع صاحب است به معنى رفيقان ملازم [بقره:82]، [بقره:81]. اين كلمه 77 بار در قرآن مجيد آمده، يكبار نيز [ذاريات:59] به كار رفته و بيشتر به جنّت و نار و جحيم اضافه شده است و گاهى آمده: اصحاب البست، اصحاب مدين، اصحاب كهف، اصحاب اليمين، اصحاب القبور، اصحاب الفيل و غيره.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
أَصْحَابُ‌ ۴۹
أَصْحَابِ‌ ۱۱
الصَّاحِبِ‌ ۱
أَصْحَابَ‌ ۱۲
أَصْحَابٌ‌ ۱
صَاحِبَةٌ ۱
بِصَاحِبِهِمْ‌ ۱
لِصَاحِبِهِ‌ ۲
صَاحِبَيِ‌ ۲
صَاحِبُهُ‌ ۱
تُصَاحِبْنِي‌ ۱
يُصْحَبُونَ‌ ۱
صَاحِبْهُمَا ۱
بِصَاحِبِکُمْ‌ ۱
أَصْحَابِهِمْ‌ ۱
صَاحِبُکُمْ‌ ۲
صَاحِبَهُمْ‌ ۱
فَأَصْحَابُ‌ ۱
لِأَصْحَابِ‌ ۲
کَصَاحِبِ‌ ۱
صَاحِبَتِهِ‌ ۲
صَاحِبَةً ۱
بِأَصْحَابِ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط