ریشه زيد

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۶۲(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

زيد و زيادت به معنى نموّ و افزايش و نيز به معنى افزودن است لازم و متعدى هر دو آمده است «زاد الشيى‏ء زيداً...و زيادة: نما - زاد اللّه خيراً» (اقرب) راغب آن را افزودن چيزى بر چيز تمام گفته است [انفال:2]، [بقره:10]. فعل زاد و امر و مضارع آن همه در قرآن متعدّى آمده مگر آيه [صافات:147] كه لازم است . ازدياد مثل زاد لازم و متعدى آمده است (اقرب) ولى در قرآن مجيد تمام موارد آن متعدى به كار رفته است مثل [كهف:25]، [آل عمران:90]، [يوسف:65]. مزيد هم اسم مفعول آمده و هم مصدر ميمى (اقرب) [ق:30]. ظاهراً مراد از مزيد اسم مفعول باشد يعنى: مى‏گويد آيا بيشتر هست؟ [ق:35]. اين آيه نظير سابق است. * [صافات:147]. حضرت صادق عليه السلام آن را «وَ يَزيدُونَ» خوانده (مجمع) اين شايد از آنجهت است كه پيوسته جمعيّت بيشتر مى‏شدند زيرا جمعيّت يك جامعه در يك حال نيست و اغلب رو به افزايش است. و شايد اگر «او» باشد باز مبيّن اين نكته باشد. به عقيده الميزان «او» در مقام ترقّى است و معنى بل مى‏دهد.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
فَزَادَهُمُ‌ ۱
سَنَزِيدُ ۲
زَادَهُ‌ ۱
ازْدَادُوا ۳
فَزَادَهُمْ‌ ۱
لِيَزْدَادُوا ۲
يَزِيدُهُمْ‌ ۵
لَيَزِيدَنَ‌ ۲
زَادَکُمْ‌ ۱
زَادَتْهُمْ‌ ۱
زِيَادَةٌ ۲
زَادُوکُمْ‌ ۱
زَادَتْهُ‌ ۱
فَزَادَتْهُمْ‌ ۲
يَزِدْکُمْ‌ ۱
تَزِيدُونَنِي‌ ۱
زَادُوهُمْ‌ ۱
نَزْدَادُ ۱
تَزْدَادُ ۱
لَأَزِيدَنَّکُمْ‌ ۱
زِدْنَاهُمْ‌ ۳
يَزِيدُ ۵
زِدْنِي‌ ۱
يَزِيدَهُمْ‌ ۲
زَادَهُمْ‌ ۴
زَيْدٌ ۱
يَزِيدُونَ‌ ۱
فَزِدْهُ‌ ۱
نَزِدْ ۲
مَزِيدٍ ۱
مَزِيدٌ ۱
يَزِدْهُمْ‌ ۱
يَزِدْهُ‌ ۱
تَزِدِ ۲
فَزَادُوهُمْ‌ ۱
زِدْ ۱
أَزِيدَ ۱
يَزْدَادَ ۱
نَزِيدَکُمْ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط