ریشه رجل

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۷۳(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
لِلرِّجَالِ‌ ۳
فَرِجَالاً ۱
رِجَالِکُمْ‌ ۲
رَجُلَيْنِ‌ ۴
فَرَجُلٌ‌ ۱
رِجَالاً ۸
رَجُلٌ‌ ۸
الرِّجَالُ‌ ۱
الرِّجَالِ‌ ۳
أَرْجُلَکُمْ‌ ۴
رَجُلاَنِ‌ ۱
أَرْجُلُهُمْ‌ ۳
أَرْجُلِهِمْ‌ ۲
رَجُلاً ۸
أَرْجُلِکُمْ‌ ۱
رِجَالٌ‌ ۶
رَجُلٍ‌ ۵
الرِّجَالَ‌ ۳
أَرْجُلٌ‌ ۱
رَجِلِکَ‌ ۱
بِأَرْجُلِهِنَ‌ ۱
رِجْلَيْنِ‌ ۱
لِرَجُلٍ‌ ۲
بِرِجْلِکَ‌ ۱
أَرْجُلِهِنَ‌ ۱
بِرِجَالٍ‌ ۱

ریشه‌های مرتبط