ریشه رجع

از الکتاب
پرش به: ناوبری، جستجو

تکرار در قرآن: ۱۰۴(بار)

لیست کلمات مشتق شده


در حال بارگیری...


قاموس قرآن

رجوع و رجعى به معنى برگشتن و برگرداندن لازم و متعدى هر دو آمده است همچنين است رجعان (به ضمّ اوّل) و مرجع كه مصدر ميمى است (اقرب). [طه:86] موسی خشمگین و اندوهناک به قوم خویش برگشت. [توبه:83]. رجوع در اين آيه متعدى بكار رفته يعنى: اگر خدا تو را به سوى گروهى از منافقين برگرداند و از تو براى خروج به جنگ اجازه بخواهند بگو: هرگز با من خارج نخواهيد شد. همچنين است آيه [طه:40]. [ق:3]. [طارق:8]. رجع در آيه اول لازم و در دوّمى متعدى است. تراجع بين الاثنين است [بقره:230]. * [بقره:245]. در بسيارى از آيات كه كلمه «ترجعون» و «يرجعون» ذكر شده لازم است آن را حال معنى كرد نه استقبال يعنى الان به سوى خدا برگردانده مى‏شويد زيرا ما هر آن در حال بازگشت به سوى خدائيم تنها مرگ بازگشتن به سوى خدا نيست [بقره:156]. * [علق:8]. رجعى همانطور كه گفته شد به معنى رجوع است يعنى: برگشت به سوى پروردگار تو است. * [مائده:105]. مرجع چنان كه گفته شد مصدر ميمى و به معنى رجوع است و آن شانزده بار در قرآن آمده است.

ریشه‌های نزدیک مکانی

کلمات مشتق شده در قرآن

کلمه تعداد تکرار در قرآن
يَرْجِعُونَ‌ ۱۶
تُرْجَعُونَ‌ ۱۹
رَاجِعُونَ‌ ۴
رَجَعْتُمْ‌ ۲
تُرْجَعُ‌ ۶
يَتَرَاجَعَا ۱
مَرْجِعُکُمْ‌ ۱۱
يُرْجَعُونَ‌ ۶
مَرْجِعُهُمْ‌ ۴
رَجَعَ‌ ۱
رَجَعَکَ‌ ۱
رَجَعُوا ۲
يُرْجَعُ‌ ۱
أَرْجِعُ‌ ۱
ارْجِعْ‌ ۲
ارْجِعُوا ۴
فَرَجَعْنَاکَ‌ ۱
فَرَجَعَ‌ ۱
يَرْجِعُ‌ ۳
يَرْجِعَ‌ ۱
فَرَجَعُوا ۱
ارْجِعُونِ‌ ۱
فَارْجِعُوا ۲
فَارْجِعْنَا ۱
مَرْجِعَهُمْ‌ ۱
رُجِعْتُ‌ ۱
رَجْعٌ‌ ۱
تَرْجِعُونَهَا ۱
تَرْجِعُوهُنَ‌ ۱
رَجَعْنَا ۱
فَارْجِعِ‌ ۱
ارْجِعِ‌ ۱
رَجْعِهِ‌ ۱
الرَّجْعِ‌ ۱
ارْجِعِي‌ ۱
الرُّجْعَى‌ ۱

ریشه‌های مرتبط